Dofinansowanie

Posted on

F.H.U.P. Rupar Krystyna otrzymała wsparcie w ramach projektu pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla F.H.U.P. Rupar Krystyna” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, działanie Dotacje na kapitał obrotowy, środki UE w wysokości 64 931,13 zł. Umowa nr POPW.01.05.00-18- 0307/20-00