Projekty

Tytuł projektu: „Zakup linii produkcyjnej w firmie F.H.U.P. Rupar Krystyna”

Krótki opis i cel projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem linii do produkcji okien i drzwi z aluminium.

Planowane efekty:

Wnioskodawca poprzez realizację projektu wprowadzi do oferty nowy produkt – stolarkę okienną i drzwiową z aluminium.

„Wartość projektu: 1 732 340,61 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 770 000,00 zł”